Blandat

Att studera utomlands eller på distans

Written by

Många elever vill idag utomlands, dels för att utöka sin utbildning ytterligare men också för att uppleva en ny kultur. När du vill studera utomlands på högskolenivå kan du välja att genomföra en termin, ett år eller en hel examen. Det finns även yrkesutbildningar och språkresor för eleven som vill utöka sina språkkunskaper.

Att vara utbytesstudent innebär att du studerar utomlands som en del av din svenska utbildning. Du slipper terminsavgifter och ofta ingår också ett stipendium.

Att studera utomlands kan genomföras antingen via en förmedlare eller på egen hand. Genom en förmedlare får eleven oftast hjälp av en organisation med lång erfarenhet av att hjälpa studentestudy-921885_960_720r att finna rätt utbildning utomlands. En förmedlare har även all kontakt med skolorna, och ger eleven studievägledning om så behövs. Vidare har oftast förmedlaren tips på boende och information om visum. Det kan också vara billigare att åka via en förmedlare då de oftast har avtal med olika universitet, flygbolag och boende. Dock är det viktigt att poängtera att urvalet ibland kan upplevas som begränsat, både vad gäller universitet och länder. De flesta svenska universitet och högskolor samarbetar med utländska universitet genom olika utbytesprogram.

Det andra alternativet är att studera utomlands på egen hand, vilket kallas för free mover. Varje år väljer cirka 20 000 svenskar att ordna sina utlandsstudier på egen hand. Detta alternativ kräver mer jobb från dig som elev men upplevs också som en intressant utmaning. Som elev måste du tänka på att du då söker utbildningarna på samma premisser som inhemska elever. Å andra sidan när du väljer att resa på egen hand känns inte urvalet begränsat då du har hela världen som val.

När du väljer att genomföra en språkresa utomlands kommer dina språkkunskaper först att testas för att säkerställa att du hamnar med andra elever med liknande kunskapsnivå. Det är väldigt vanligt att kombinera en språkresa med ett volontärjobb.

När du väljer att studera utomlands bör du ta reda på vilka studiemedel du har rätt till när du inte befinner dig i Sverige. Till skillnad från universitet och högskolor i Sverige tar utländska universitet ofta ut terminsavgifter. Hur stora terminsavgifterna är varierar. Det är även skillnad att åka genom ett utbytesprogram eller att göra det på egen hand. Som utbytesstudent betalar du till exempel ingen terminsavgift, och du får också ofta någon typ av stipendium. Åker du på egen hand är det upp till dig själv att söka stipendier eller andra finansieringsmöjligheter utöver studiemedel.

About the author