Blandat

Antagning och utbildningsnivåer

Written by

I grundskolan, eller primärskolan, så är det lag i Sverige på att betyg och omdömen först får förekomma vid årskurs 6 och utdelas åtta gånger under de resterande 4 obligatoriska åren, d v s vid slutet av varje årskurs mellan årskurserna 6-9. Betygsskalan är utformad med siffrorna A-F, där betyget A innebär mycket väl godkänd, E är godkänt och F är ej godkänt. För att fortsätta studierna vid en gymnasieskola och läsa ett nationellt program krävs det att eleven har slutfört årskurs 9 i grundskolan. Eleven får inte heller redan ha genomfört en gymnasieutbildning eller påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då eleven fyllt 20 år.

Efter grundskolan väljer eleven antingen ett yrkesprogram eller en högskoleförberedande utbildning. För att komma in på yrkesprogram behöver eleven ha godkänt i svenska, engelska och matematik, så kallade grundämnen, samt i minst fem ämnen till från primärskolan. För behörighet till en högskoleförberedande utbildning på gymnasienivå krävs också godkänt i grundämnen samt minst nio andra ämnen.

När eleven fullbordat sitt gymnas8548057127_94da0003d8_oieprogram erhåller studenten en gymnasieexamen som kan bestå av antingen en yrkesexamen alternativt en högskoleförberedande examen. För att kunna få tillgodoräkna sin yrkesexamen krävs det att eleven har 2500 poäng varav 2250 är godkända. Specifika grundämnen såsom svenska, engelska och matematik måste vara godkända, eleven måste ha minst 400 poäng godkänt inom de programgemensamma ämnena samt ha genomfört ett gymnasiearbete. För att få högskoleförberedande examen krävs det att eleven har 2500 poäng varav 2250 är godkända. Specifika grundämnen såsom svenska, engelska och matematik måste samtidigt vara godkända samt att man ska ha genomfört ett gymnasiearbete.

Eleven som har en högskoleförberedande examen har automatiskt grundläggande behörighet till högskolan men många utbildningar kräver specifika ämnen för att påbörja studierna. Det är viktigt att ta reda på vilka ämnen som gäller för det specifika området du vill studera. Om du som elev drömmer om att utbilda dig till exempelvis läkare behövs fördjupande kurser inom naturvetenskap, utöver de grundläggande behörigheterna. Det som högskolorna och universiteten kräver kan dock skilja sig åt. Prata med en studievägledare eller yrkesvägledare för att hitta utbildningen eller yrket som passar din profil bäst.

About the author