Business

Hur nya regler påverkar företag

Written by

Vardagen är ständigt föränderlig för landets företagare. Det kan handla om nya lagar och regler som påverkar din verksamhet. Ibland kan det uppfattas som besvärande att behöva anpassa sin verksamhet. Många företagare tenderar dock att glömma bort att förändringar ofta för med sig fördelar. 

Det är i regel svårt att tolka en ny lag eller en ny regel. I dessa fall kan det vara en bra idé att gå en utbildning som kan lära dig mer om regeln. Många utbildningar är distansbaserade, vilket gör att du kan studera när det passar dig. Det finns ett pålitligt företag i Dalarna som erbjuder dessa utbildningar. Du kan läsa mer om deras utbildningar på RiVes hemsida.

Nya regler – Obligatoriska eller inte?

Det finns vissa lagar och regler som är obligatoriska för alla företag. Som företagare måste du hålla koll på de obligatoriska reglerna som gäller din verksamhet.

 • Som företagare har du alltid en skyldighet till att betala skatt. Många är redan medvetna om denna skyldighet, det ingår i konceptet att driva företag.
 • Lika många företagare verkar dock sakna kunskapen om att skattereglerna tenderar att förändras från år till år. Detta handlar både om din skattenivå och specifika regler som gäller din affärsverksamhet.
 • Just lagarna för hur man driver aktiebolag tenderar att förändras ofta. Ibland kan det tillkomma avdrag som kan spara dig flera tusen kronor per år. Det är enkelt gjort att missa dessa avdrag för att du helt enkelt saknar kunskap om deras existens.
 • Som vi har nämnt tidigare kan det också handla om att du helt enkelt inte orkar sätta dig in i hur det fungerar. Tilläggas bör dock att det i vissa fall inte är lönsamt att göra ett avdrag som endast sparar dig några hundralappar per år.

Den lag som påverkar företagare mest brukar vara LAS, lagen om anställningsskydd. Det sker sällan stora förändringar i denna lag. Samtidigt bör det poängteras att denna lag varit upp på agendan i regeringshuset under den senaste tiden. Hur kan nya regler gällande LAS påverka dig som företagare?

 • Det är ingen hemlighet att många företagare kämpar med LAS och dess konsekvenser. Man vill kunna göra sig av med anställda som inte presterar. Detta brukar dock kosta mycket pengar, både i form av ersättning till den anställde och till en arbetsrättsjurist.   
 • Inom kort kommer dock LAS med stor sannolikhet att luckras upp. Med rätt kunskap kan du använda detta till din fördel. På Breakit kan du läsa mer om Rive Juridiska Byrå. De kan hjälpa dig att tolka de nya reglerna.

Nya regler med anledning av den globala pandemin

DI lyfter i den här artikeln kritiken mot de nya arbetsrättslagarna mot småföretagare. Man menar bland annat att denna åtgärd kommer olämpligt med tanke på det stränga omvärldsläget. Du som läser den här artikeln är förmodligen välmedveten om att det är en global pandemi som påverkar samtliga samhällsrum.

Du är säkert också redan medveten om att staten har infört flera nya regler som underlättar företagandet i dessa svåra tider. Vilka är dessa nya regler?

 • En ny regel ger företagen rätt till att korttidspermittera delar av personalstyrkan. De får sluta jobba tillfälligt samtidigt som företagen får ekonomiskt stöd för att kunna behålla de anställda. Detta ger företagen andrum i dessa svåra tider.
 • Staten har också bestämt att sänka skatterna, både tillfälligt och permanent. Skattesänkningarna varierar beroende på om du driver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. 
 • Flera andra skattelättnader har tillkommit för specifika företag. Det handlar exempelvis om att man helt eller delvis tagit bort förmånsskatten för en rad olika saker. 
 • Staten har dessutom vidtaget flera åtgärder som tillåter företag att spara pengar och samtidigt minska smittspridningen. Ett exempel på detta är att förmånsskatten för parkeringar i anslutning till arbetsplatsen har tagits bort. 
 • De företag som inte kan betala sina skatter får hjälp med att planera sina betalningar. Vi har tidigare skrivit att vissa skatter har sänkts medan andra har tagits bort. Vi har däremot inte nämnt att Skatteverkets så kallade anståndsavgift också har sänkts.

Det är nog sällan som de nya reglerna för företagen har betytt så mycket som nu. I vanliga fall brukar de årliga förändringarna upplevas som frivilliga. Många företagare tar endast till sig de förändringar som kan spara en större summa pengar.

Dessa svåra tider tvingar dock de allra flesta att verkligen se över balansräkningarna och implementera alla nya regler.

Konsekvenser av de stora förändringarna 

År 2020 har inneburit stora förändringar för de svenska företagen. Man kan fråga sig om konsekvenserna av detta kommer bli synliga under de kommande åren. Tyvärr verkar det som att vissa företag försöker utnyttja de nya reglerna.

Det har redan skrivits artiklar om hur man har utnyttjat korttidspermitteringarna. Hur går detta till i praktiken?

Själva poängen med dessa permitteringar är att de anställda ska få gå hem, på heltid eller deltid, och ändå få en lön. Deras löner finansieras delvis av den svenska staten.

En del tar chansen att utnyttja detta genom att ta pengarna och samtidigt låta de anställda arbeta ordinarie tider. Andra väljer istället att anställa personal från bemanningsföretag, vilket inte är tillåtet.

Hela den här problematiken förvärras av att reglerna också utnyttjas av stora börsnoterade företag. De har en skyldighet att bedriva deras verksamhet i enlighet med aktieägarnas önskemål. De kan därför känna sig tvingade till att upprätthålla någon form av lönsamhet med statens pengar.

Sammanfattningsvis kan vi i vilket fall konstatera att samtliga aktörer som fuskar bör straffas. Staten och skattebetalarna gör en stor uppoffring genom att erbjuda dessa lönsamma villkor.  

About the author